top of page

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εγκυρότητα της Ιστοσελίδας – Προστασία από Ιούς – Περιορισμός Ευθύνης – Δήλωση Αποποίησης – Συμπεριφορά Χρηστών

 

Ο παρών δικτυακός τόπος (metaxourgeiotheatre.gr), ο οποίος ανήκει στην Α.Μ.Κ.Ε. “Μεταξουργείο”, δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες/χρήστες του. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς.

 

Η παραμονή του επισκέπτη/χρήστη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου (metaxourgeiotheatre.gr) καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

 

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό να τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση, πάντοτε σε συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Η παρούσα σελίδα θα αναφέρει πάντα τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου (metaxourgeiotheatre.gr).

 

Με την επιφύλαξη ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (metaxourgeiotheatre.gr) (ενδεικτικά: κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές, λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα και όλα εν γένει τα αρχεία) αποτελεί πνευματική, εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των συναφών διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download), επεξεργασία ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια.

 

Η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και παρουσίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας από ειδησεογραφικούς ιστοτόπους επιτρέπεται μόνο με την συνοδευτική παραπομπή προς την ιστοσελίδα της A.M.K.E. “Μεταξουργείο” (metaxourgeiotheatre.gr) ως «πηγή» και μόνο.

 

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της αποκλειστικά και μόνο για προσωπική τους χρήση και απαγορεύεται ρητά να διατίθεται για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

 

Ο παρών δικτυακός τόπος (metaxourgeiotheatre.gr) χρησιμοποιείται “ως έχει”, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.

 

Ο παρών δικτυακός τόπος (metaxourgeiotheatre.gr) είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks, σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας του παρόντος δικτυακού τόπου (A.M.K.E. “Μεταξουργείο”), όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

 

Ο παρών δικτυακός τόπος (metaxourgeiotheatre.gr) μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται εφόσον εντοπίζονται, ωστόσο δεν δύναται να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, δεν εγγυάται ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται απαραιτήτως ή εξολοκλήρου ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τίθενται.

 

Παρόλο που ο παρών δικτυακός τόπος (metaxourgeiotheatre.gr) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

 

Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε “φόρτωση” από αυτή την ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η A.M.K.E. “Μεταξουργείο” (metaxourgeiotheatre.gr). Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

 

Η A.M.K.E. “Μεταξουργείο” (metaxourgeiotheatre.gr) δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν.

 

Η A.M.K.E. “Μεταξουργείο” (metaxourgeiotheatre.gr) υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική η αποθετική, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή και τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

 

Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν. Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο (metaxourgeiotheatre.gr), αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

 

Λοιποί Όροι / Εφαρμοστέο Δίκαιο

 

Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Το παρόν αποτελεί τη συνολική δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της A.M.K.E. “Μεταξουργείο” (metaxourgeiotheatre.gr) και του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας και υπηρεσιών της.

 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει από την χρήση είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδας.

 

Επικοινωνία

 

Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως μεταξύ άλλων επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας ή αίτημα για δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: diadromi@otenet.gr.

bottom of page